Vyhľadávanie

Politika obmedzenej záruky Azio

Azio ponúka jednoročnú záruku. Záruka začína plynúť od dátumu nákupu na účtenke/faktúre/doklade o kúpe.
Záruku na príslušné produkty Azio nájdete v tabuľke nižšie. 

Jeden (1) rokNenávratné
Mechanická klávesnicaDarčekové poukážky
Nemechanická klávesnica Kožný krém a aplikátor
USB a Bluetooth myš 
Headset
Príslušenstvo: opierka dlaní /
Podložka pod myš / kryt myši / kryty kláves

Naša záruka sa vzťahuje na výrobné alebo výrobné chyby, ale nevzťahuje sa na škody, ktoré môžu byť výsledkom bežného opotrebovania, nesprávneho používania, zneužitia alebo úpravy produktu.

Nemôžeme zaručiť, že rovnaký model/produkt je dostupný v čase spracovania vašej reklamácie. Pre ukončené modely/produkty ponúkneme kredit obchodu. Nemá žiadny dátum vypršania platnosti, žiadne obmedzenia a žiadnu peňažnú hodnotu. Nové nákupy môžete uskutočniť na www.aziocorp.com kedykoľvek.

Nasledujúce informácie sú potrebné na začatie VŠETKÝCH záručných nárokov. Nároky na záruku budú zamietnuté, ak zákazník neposkytne požadované informácie. Nákupy od autorizovaných predajcov majú nárok na uplatnenie záruky len pri kúpe nového produktu. Nákupy od neautorizovaných predajcov nemajú nárok na uplatnenie záruky.

Pre produkty zakúpené priamo od www.aziocorp.com, vyžadujú sa tieto informácie:

  • Číslo objednávky Azio
  • Meno a adresa v objednávke 
  • Model produktu a sériové čísla

Pre nové produkty zakúpené od našich autorizovaných predajcov sa vyžadujú nasledujúce informácie:

  • Doklad o kúpe s dátumom nákupu
  • Meno a adresa žiadateľa 
  • Model produktu a sériové čísla

Azio nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vyplynúť z používania našich produktov. Záruka sa nevzťahuje na opravu alebo výmenu majetku, ako sú elektronické zariadenia a/alebo iný osobný majetok.

Ak máte nejaké otázky, pošlite nám e-mail na adresu orders@aziocorp.com

Ak chcete začať svoj nárok, kliknite sem:

Odoslať lístok

zásady 30-dňovej záruky spokojnosti

Na rozhodnutie máte tridsať (30) dní odo dňa zadania objednávky (štrnásť 14 dní v prípade príslušenstva). Ak nie ste úplne spokojní s nákupom, môžete ho vrátiť do 30 kalendárnych dní a vrátiť peniaze v plnej výške. Prepravné náklady / ochrana prepravy / DPH / dovozné dane NIE sú refundovateľné ani sa na ne nevzťahuje záruka Azio. Produkt musí byť nový/nepoužitý/opätovne uzatvárateľný so všetkým pôvodným balením a príslušenstvom. Vaše vrátenie bude zamietnuté alebo bude podliehať poplatku za opätovné naskladnenie vo výške 25 %, ak nespĺňa tieto požiadavky.

Zásady 30-dňovej záruky spokojnosti spoločnosti Azio sa vzťahujú iba na objednávky zadané priamo z našej webovej stránky na adrese www.aziocorp.com

  • Zákazníci sú zodpovední za prepravné poplatky, ktoré vzniknú pri vrátení produktu na základe 30-dňovej záruky spokojnosti alebo reklamácie.
  • Azio umožňuje jeden (1) záručný nárok na zakúpený produkt v rámci záručnej doby. 
  • Azio má právo kontrolovať všetky vrátené produkty. Poplatok za opätovné naskladnenie a vrátenie platby sa môžu vzťahovať na položky, ktoré sa vrátia nekompletné. 
  • Prepravné náklady / ochrana prepravy / DPH / dovozné dane NIE sú refundovateľné ani sa na ne nevzťahuje záruka Azio.

Vyhľadávanie